Örkum Tekstil, şirket politikası ve çalışma prensibinde, çalışanlarının iş güvenliğini ve çevre duyarlılığını esas almaktadır. Aynı zamanda, çevre koruması konusunda gerekli uluslararası standartlara uygun sistemlere ve kendi arıtma tesisine sahiptir.
Doğal kaynakları, her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, atıkları (katı, sıvı, gaz olmak üzere) ve gürültü kirliliğini kontrol altına alarak, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tüm Örkum çalışanları ve müşterileri sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirilip, eğitilerek çalışmalara devam edilir.